ТОВ ''СПРЕД''
Товариство з обмеженою відповідальністю "Спред"
Рішення ключових питань на ринку цінних паперів України
+38 (056) 370-19-04
ТОВ ''СПРЕД''
Защита Ваших интересов на фондовом рынке Украины
Україна, 49000, м. Дніпро,
вул. Гусенка, буд. 17, офіс 138
spreddnepr@gmail.com
Быстрота совершения сделок, качественное сопровождение, удобство сочетания депозитарное учреждение-торговец, компетентные сотрудники, экономные тарифы
ТОВ ''СПРЕД''
 пошук по каталогу
 
Вартість послуг Розцінки зберігача, Юридичні особи

Розцінки на депозитарні операції з ЦП Зберігача ТОВ «Спред», юридичні особи

  

Перелік операцій

 Вартість, грн.

Примітки

1

2

3

4

Адміністративні операції  

1

Відкриття рахунку у ЦП (за одну операцію)

30

100%передплата

2

Закриття рахунку у ЦП

50

100%передплата

3

Внесення змін до реквізитів анкети рахунку у ЦП

 

 

Протягом 10 днів з дати настання змін

безкоштовно

Пізніше, ніж за 10 днів з дати настання змін

20

100%передплата

Обслуговування рахунку у цінних паперах

4

Обслуговування рахунку в цінних паперах депонента

безкоштовно

 

5

Плата за облік ЦП на рахунку у ЦП (на місяць).

При сумарній номінальній вартості пакета за всіма пакетами ЦП, що обліковано на рахунку в ЦП:

 

 

 Розраховується помісячно як сумарна величина за кожним пакетом цінних паперів, що знаходився на рахунку клієнта більше однієї операційної доби.

МК=∑Мі

Мi=∑((НЕj*0,02)*ДНEi/ДНМі

МК - облік ЦП на рахунку у ЦП протягом кварталу надання послуг

Мі - розрахункова вартість обліку ЦП на рахунку у ЦП в і-му місяці

НЕj- номінальна вартість пакету за j-м пакетом ЦП

ДНЕі- кількість календарних днів і-го місяця кварталу надання послуг, протягом яких на рахунку в ЦП депонента обліковувався j-й пакет ЦП (день зарахування пакету ЦП - не враховується, день списання - враховується)

ДНМі- кількість календарних днів у і-му місяці

і=1 до 3

j - будь-яке ціле число, що більше 1***

Акт надається депоненту зберігачем протягом 15 днів кварталу, наступного за звітним

Від 1 до 5000грн.

20грн. на місяць незалежно від руху ЦП за кожним пакетом ЦП

Від 5 001 грн.

0,02% від сумарної номінальної вартості ЦП на рахунку, та не нижче 40 грн. на місяць  та не вище 300грн. на місяць

Облікові операції

 
 

6

Облікова операція зарахування ЦП на рахунок у ЦП з оформленням Зберігача номінальним утримувачем (за одну операцію).

При сумарній номінальній вартості пакета:

 

100% передплата

 

 до 10 000грн.

 

 40грн. + поштові витрати+послуги реєєстратора

 

від 10 001грн. до 100 000грн.

 до 100 000грн. - 50 грн.  + поштові витрати+послуги реєєстратора 

 

 від 100 001грн. до 1000 000грн.

150грн.+ поштові витрати+послуги реєєстратора 

 

Більше 1000 001грн.

300грн. + поштові витрати+послуги реєєстратора   

 

7

Облікова операція зарахування ЦП на рахунок у ЦП з оформленням Депозитарію номінальним утримувачем (за одну операцію).

При сумарній номінальній вартості пакета:

 

100% передплата

 

 до 10 000грн.

 

 40грн.+ поштові витрати+послуги реєєстратора+послуги Депозитарію 

 

від 10 001грн. до 100 000грн.

 до 100 000грн. - 50 грн.  + поштові витрати+послуги реєєстратора+послуги Депозитарію 

 

 від 100 001грн. до 1 000 000грн.

150грн.+ .+ поштові витрати+послуги реєєстратора + послуги Депозитарію 

 

Більше 1 000 001грн.

300грн. .+ поштові витрати+послуги реєєстратора + послуги Депозитарію 

 

8

Облікові операції зарахування ЦП на рахунок в ЦП (за одну операцію).

При сумарній номінальній вартості пакета:

 

100% передплата

 

 до 10 000грн.

 

20грн.

 

від 10 001грн. до 100 000грн.

50 грн.

 

 від 100 001грн. до 1 000 000грн.

100грн.

 

Більше 1 000 001грн.

250грн.

 

9

Облікові операції зарахування ЦП на рахунки Депонентів при первинному розміщенні емітентом бездокументарного випуску ЦП.  

безкоштовно

 

 

10

Облікові операції списання ЦП з рахунку у ЦП (за одну операцію). При сумарній номінальній вартості пакета:

 

 

100% передплата

 

 до 10 000грн.

 

20грн.

 

від 10 001грн. до 100 000грн.

50 грн.

 

 від 100 001грн. до 1 000 000грн.

100грн.

 

Більше 1000 001грн.

250грн.

 

11

Облікові операції списання ЦП з рахунку у ЦП внаслідок матеріалізації ЦП (за одну операцію).

При сумарній номінальній вартості пакета:

 

 

 

 

 

 

 

 

100% передплата

 

 до 10 000грн.

 

40грн. + поштові витрати+послуги реєєстратора+послуги Депозитарію 

 

від 10 001грн. до 100 000грн.

 50 грн.  + поштові витрати+послуги реєєстратора+послуги Депозитарію 

 

 

 

 

 від 100 001грн. до 1 000 000грн.

150грн.+ поштові витрати+послуги реєєстратора + послуги Депозитарію 

 

Більше 1 000 001грн.

300грн. + поштові витрати+послуги реєєстратора+ послуги Депозитарію     

 

12

Облікові операції переказу ЦП в межах Зберігача (за одну операцію).

Номінальна вартість пакету:

 

 

100% передплата

 

 до 10 000грн.

 

20грн.

 

від 10 001грн. до 100 000грн.

50 грн.

 

 від 100 001грн. до 1 000 000грн.

100грн.

 

Більше 1 000 001грн.

250грн.

 

13

Облікові операції переміщення ЦП (за одну операцію).

При сумарній номінальній вартості пакета:

 

 

100% передплата

 

 до 10 000грн.

 

 40грн. + поштові витрати+послуги реєєстратора+послуги Депозитарію 

 

від 10 001грн. до 100 000грн.

 50 грн.  + поштові витрати+послуги реєєстратора+послуги Депозитарію 

 

 від 100 001грн. до 1 000 000грн.

150грн.+ поштові витрати+послуги реєєстратора + послуги Депозитарію 

 

Більше 1 000 001грн.

300грн. + поштові витрати+послуги реєєстратора+ послуги Депозитарію     

 

14

Перереєстрація права власності на ЦП, передані/отримані у спадщину

 

При сумарній номінальній вартості пакета:

 

 

100% передплата

 

 до 10 000грн.

 

 20грн.

 

від 10 001грн. до 100 000грн.

 50 грн.

 

 від 100 001грн. до 1 000 000грн.

100грн.

 

Більше 1 000 001грн.

250грн.  

 

Операції з документарними ЦП

 
 

15

Прийом ЦП у сховище на зберігання (за один бланк).

Додаткова угода

 

 

16

Відповідальне зберігання :

Додаткова угода

 

 

17

колективне зберігання  (за один бланк в місяць).

Додаткова угода

 

 

18

відокремлене зберігання (за один бланк в місяць).

Додаткова угода

 

 

19

Перевірка справжності документарних ЦП при їх зарахуванні (за один бланк).

Додаткова угода

 

 

20

Видача ЦП зі сховища Зберігача (за один бланк).

Додаткова угода

 

 

21

Транспортування ЦП:                                                          в межах м. Дніпропетровська

Додаткова угода

 

 

за межі м. Дніпропетровська

Додаткова угода

 

Інформаційні операції

 
 

22

Надання виписки про операції з цінними паперами:

 

 

 

за запитом Депонента

20грн.

100% передплата 

 

за підсумками операції

безкоштовно

 

 

23

Надання виписки про стан рахунку у цінних паперах

20грн.

100% передплата

 

24

Надання інформаційних довідок (за довідку)

20грн.

100% передплата

 

25

Надання довідково-аналітичних матеріалів

Додаткова угода

 

 

Інші операції

 
 

26

Обтяження ЦП зобов'язаннями (Блокування) (за одну операцію).

 

 

 

При сумарній номінальній вартості пакета:

 

 

100% передплата 

 

 

 до 10000грн.

 

30грн.

 

від 10000грн. до 100000грн.

60грн.

 

 від 100 001грн. до 1000 000грн.

120грн.

 

Більше 1000 001грн.

250грн

 

27

Зняття обтяження ЦП зобов'язаннями.

Безкоштовно

 

 

28

Операції з ЦП на рахунку у ЦП, внаслідок операцій емітента з власним випуском ЦП (за одну операцію).

безкоштовно

 

 

29

Оцінка правильності розрахунків вартості чистих активів ІСІ на один інвестиційний сертифікат, виконаних компанією з управління активами ІСІ (щоквартальна, або за запитом)

 

100,00 грн. +10,00 грн./сертифікат

100% передплата

 

30

Отримання доходів за ЦП та перерахування їх на банківський рахунок Депонента.

Додаткова угода

 

 

31

Внесення (зміна) інформації про цінні папери емітента у програмний комплекс Зберігача

1грн.

100% передплата

 

32

Поставка цінних паперів по принципу "поставка проти оплати" (за одну операцію)

250 грн.

100% передплата

 

33

Подовження операційного дня зберігача (сплачує депонент, за зверненням якого продовжується операційний день зберігача):

 

100% передплата

 

На 30 хвилин

100,00 грн.

 

На 1-у годину

150,00 грн.

 

На 2-і години

250,00 грн.

 

Більше ніж на 2-і години, але не пізніше 22.00

600,00 грн.

 

 

 

 

34

Комісія за оформлення документів Депонента, щодо депозитарних операцій на рахунку у ЦП. (За один документ)

5 грн.

100% передплата

 
     

 

*** Приклад розрахунку:

1. На початок першого кварталу 2008р. на рахунку клієнта знаходився пакет цінних паперів емітента 1 номінальною вартістю 11 000 000грн.

 

2. На рахунок клієнта надійшло протягом першого кварталу 2008р.

  • - 11.01.2008р. - пакет ЦП емітента 1 номінальною вартістю 30000грн.
  • - 15.03.2008р. - пакет ЦП емітента 2 номінальною вартістю 2000грн.
  • - 28.03.2008р. - пакет ЦП емітента 3 номінальною вартістю 160000грн.

3. З рахунку клієнта було списано(переказано) протягом першого кварталу 2008р.:

  • - 12.01.08р. пакет ЦП емітента 1 на суму 60000 грн.
  • - 28.03.2008р. пакет ЦП емітента 2 на суму 2000грн.

Розрахунок:

Вартість послуг у січні 2008р. (М1)

М1 = М1емітент 1 + М1емітент 2+ М1емітент 3

М1емітент 1 - за пакетом емітента 1 розраховується як сумарна вартість обліку за пакетом, що обліковувався на початок місяця за пакетом, що вже знаходився на рахунку в цінних паперах клієнта на початку і пакета ЦП, що надійшов на рахунок у ЦП 11.01.2008р.

М1емітент 2 - нульове значення (пакет не був наявний протягом місяця)

М1емітент 3 - нульове значення(пакет не був наявний протягом місяця)

М1емітент 1= (0,02%*11 000 000грн.)+((0,02%*30 000грн.)*1днів/31днів) = 2200,00грн. + 0,19грн.=2200,19грн.

Таким чином сума (М1емітент 1 + М1емітент 2+ М1емітент 3) дорівнюватиме 2200,19грн.

Максимальна вартість послуги на місяць за тарифом для юридичних осіб - 300грн., тому М1=300,00грн.

Вартість послуг у лютому 2008р. (М2)

Протягом лютого 2008р. на рахунку депонента рух цінних паперів відсутній, тому послуга розраховується за сумарною номінальною вартістю цінних паперів емітента 1, що перебували на рахунку протягом місяця

М2=(11 000 000грн.+30 000грн.-60 000грн.)*0,02%=10970000грн. *0,02%=2194,00грн.

Максимальна вартість послуги на місяць за тарифом для юридичних осіб - 300грн., тому М2=300,00грн.

Вартість послуг у березні 2008р. (М3)

Протягом березня на рахунку в цінних паперах депонента перебували цінні папери всіх трьох емітентів, тому:

М3= М3емітент 1+М3емітент 2+М3емітент 3

 

За емітентом 1:

М3емітент 1= (10970000грн. *0,02%) = 2194,00грн

За емітентом 2:

Цінні папери емітента 2 перебували на рахунку з 15.03.08р. по 28.03.2008р. - 13 днів. В березні 31 день

М3емітент 2=(2000грн.*0,02%)*13днів/31днів=0,67грн.

Цінні папери емітента 3 в березні обліковувались з 28.03.08 по 31.03.2008р. - 3 дні.

М3емітент 3=(160 000грн.*0,02%)*3днів/31днів=3,097грн.

М3= 2194,00грн.+0,67грн.+3,097грн.=2197,767грн.

Максимальна вартість послуги на місяць за тарифом для юридичних осіб - 300грн., тому М3=300,00грн.

Таким чином - вартість обліку цінних паперів в І кварталі 2008р. для депонента складе М1+М2+М3=300,00грн.+300,00грн.+300,00грн.=900,00грн.

 

**Послуги депозитарію 10грн., крім випадків, коли необхідно ідентифікувати Депозитарій в системі реєстру власників ЦП.  При необхідності ідентифікації Депозитарію в системі реєстру - 130грн.

*Послуги Реєстратора  - На підставі рахунку Реєстратора

spreddnepr@gmail.com
Copyright © ТОВ "СПРЕД", 2008-2020