ТОВ ''СПРЕД''
Товариство з обмеженою відповідальністю "Спред"
Рішення ключових питань на ринку цінних паперів України
+38 (056) 370-19-04
ТОВ ''СПРЕД''
Защита Ваших интересов на фондовом рынке Украины
Україна, 49000, м. Дніпро,
вул. Гусенка, буд. 17, офіс 138
spreddnepr@gmail.com
Быстрота совершения сделок, качественное сопровождение, удобство сочетания депозитарное учреждение-торговец, компетентные сотрудники, экономные тарифы
ТОВ ''СПРЕД''
 пошук по каталогу
 
Вартість послуг Тарифи емітентам

Розцінки на депозитарні операції

  

з цінними паперами зберігача ТОВ «СПРЕД»

  

при переведенні документарного випуску цінних паперів у

  

бездокументарну форму (дематеріалізації)

  

 (без ПДВ)

 

 

Види операцій

Вартість, грн.

Термін оплати, умови оплати

Примітки

Адміністративні операції

1

Відкриття рахунку у ЦП депонентам при переведенні випуску цінних паперів у бездокументарну форму (за одну операцію).

2,00 грн.

100% передплата -

Разово, за відкриття одного рахунку

2

Внесення змін до реквізитів рахунку у ЦП

Безкоштовно

 

Враховано при відкритті рахунку у ЦП

Обслуговування рахунків у цінних паперах

3

Абонентська плата за обслуговування рахунків в цінних паперах депонентів

0,00 грн.

-

 

4

Облік ЦП на рахунках у ЦП депонентів (в місяць) не залежно від номінальної вартості ЦП на рахунку депонента

до 100 депонентів - 50 грн.

101 - 1000 депонентів - 50 грн. + 1,2 грн. за кожного наступного власника ЦП;

1001 - 10 000 депонентів - 250 грн. + 0,5 грн. за кожного наступного власника ЦП;

10 001 и більш депонентів - 1200 грн. + 0,2 грн. за кожного наступного власника ЦП;

Оплата не пізніше останнього дня першого місяця, наступного за кварталом надання послуг

Акти виконаних робіт надаються емітенту не пізніше 15 числа місяця надання послуг.

Облікові операції

5

Облікові операції зарахування ЦП на рахунки депонентів при переведенні випуску цінних паперів у бездокументарну форму

Безкоштовно

 

Враховано при відкритті рахунку у ЦП

Інформаційні операції

6

Надання першої виписки з рахунку у цінних паперах

0,00 грн.

-

 

7

Надання інформаційних довідок (за довідку)

2,00 грн.

100% передплата

 

8

Підготовка та розсилка інформаційних повідомлень власникам (за лист)

2,00 грн.

100% передплата

 

9

Інформація щодо операцій емітента (включаючи , використання права голосу, тощо)

За домовленістю сторін

100% передплата

 

10

Надання довідково-аналітичних матеріалів

За домовленістю сторін

100% передплата

 

Інші операції

11

Зарахування на рахунок у ЦП власника перерахованих Депозитарієм доходів у вигляді цінних паперів

0,00 грн.

-

 

12

Внесення (зміна) інформації про емітента у програмний комплекс Зберігача.

10,00 грн.

 

100% передплата

 

13

Внесення (зміна) інформації про цінні папери емітента у програмний комплекс Зберігача

10,00 грн.

 

100% передплата

 

14

Комісія за оформлення документів щодо депозитарних операцій на рахунку у ЦП. (за один документ)

2,00грн.

100% передплата

 

        

Увага!!! Всі додаткові витрати, як то поштові витрати, нотаріальні, витрати на публікацію в друкованих виданнях емітент несе самостійно

Увага!!! Для емітентів -  акціонерних товариств з статутним капіталом менше 30 000 000 грн. діють спеціальні знижені тарифи на послуги переведення випуску з документарної в бездокументарну форму (дематеріалізацію).

За довідками звертатись безпосередньо до працівників ТОВ "Спред"

spreddnepr@gmail.com
Copyright © ТОВ "СПРЕД", 2008-2020