ТОВ ''СПРЕД''
Товариство з обмеженою відповідальністю "Спред"
Рішення ключових питань на ринку цінних паперів України
+38 (056) 370-19-04
ТОВ ''СПРЕД''
Защита Ваших интересов на фондовом рынке Украины
Україна, 49000, м. Дніпро,
вул. Гусенка, буд. 17, офіс 138
spreddnepr@gmail.com
Быстрота совершения сделок, качественное сопровождение, удобство сочетания депозитарное учреждение-торговец, компетентные сотрудники, экономные тарифы
ТОВ ''СПРЕД''
 пошук по каталогу
 
Документы Розділ VII. Глава 9 Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів

Розділ VII. Порядок виконання розпоряджень та операцій

Глава 9 Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів

 

1. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, у частині проведення розрахунків у цінних паперах, здійснюються Депозитарною установою шляхом переказу/списання/зарахування прав на цінні папери Депозитарною установою на рахунки депонентів.

2. Для завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» Депозитарна установа здійснює операцію переказу/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депонентів на підставі отриманих від Центрального депозитарію розпоряджень та/або повідомлень за результатами розрахунків за правочинами щодо цінних паперів. Після проведення операції переказу/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах Депозитарна установа повідомляє про це Центральний депозитарій у порядку визначеному Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.

3. Депозитарна установа здійснює виконання депозитарних операцій для завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, у частині проведення розрахунків у цінних паперах, за правилами пункту 2 глави 3 розділу VІІ цього Положення.

Розділ ІХ. Перелік та вартість послуг, що надаються депонетам та/або емітентам

Перелік та вартість послуг, що надаються депонентам вказані в окремо затверджених тарифах ТОВ «СПРЕД»

Додатки. Форми вхідних та вихідних документів


 

 Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ "СПРЕД" Скачать

spreddnepr@gmail.com
Copyright © ТОВ "СПРЕД", 2008-2020