ТОВ ''СПРЕД''
Товариство з обмеженою відповідальністю "Спред"
Рішення ключових питань на ринку цінних паперів України
+38 (056) 370-19-04
ТОВ ''СПРЕД''
Защита Ваших интересов на фондовом рынке Украины
Україна, 49000, м. Дніпро,
вул. Гусенка, буд. 17, офіс 138
spreddnepr@gmail.com
Быстрота совершения сделок, качественное сопровождение, удобство сочетания депозитарное учреждение-торговец, компетентные сотрудники, экономные тарифы
ТОВ ''СПРЕД''
 пошук по каталогу
 
Документи роз'яснення «Щодо порядку застосування окремих положень Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства»

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

  

"17" лютого 2009                               м. Київ                                       №237

 

 

Про затвердження роз'яснення «Щодо порядку застосування окремих положень Розділу XVII  «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» у зв'язку з набранням ним чинності

 

 

Відповідно до пункту 23 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»,

 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

 

В И Р І Ш И Л А:

  

    

1. Затвердити роз'яснення «Щодо порядку застосування окремих положень Розділу XVII  «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» у зв'язку з набранням ним чинності» (додається).

2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Назаренку Ю.М. забезпечити опублікування цього рішення  відповідно  до  вимог чинного законодавства.

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бурмаку М.О.

        

 

Голова Комісії

      А. Балюк

 

 

 

 

Протокол засідання Комісії

від   "17" лютого  2009 року  №4

 

 

 

 

РОЗ'ЯСНЕННЯ

  

"17" лютого  2009                               м. Київ                                       №3

 

 

 

Щодо порядку застосування окремих положень Розділу XVII  «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» у зв'язку з набранням ним чинності

 

 

 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до  пункту  23  статті  7 Закону України "Про державне регулювання ринку   цінних   паперів  в  Україні" роз'яснює питання порядку застосування окремих положень Розділу XVII  «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» у зв'язку з набранням ним чинності.

Згідно пункту 1 Прикінцевих та перехідних положень Закон України "Про акціонерні товариства" (далі - Закон)  набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування. Закон було опубліковано в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур'єр» №202 від 29.10.2008 року. Таким чином, цей Закон набуває чинності з 29.04.2009 року.

Пунктом другим Розділу XVII  «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що через два роки з дня набрання чинності цим Законом (тобто з 29.04.2011 року) втрачають чинність статті 1-49 Закону України "Про господарські товариства" у частині, що стосується акціонерних товариств.

Абзацом першим пункту п'ятого Розділу XVII  «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що статути та інші внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність з нормами цього Закону не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом (тобто в термін до 29.04.2011 року).

Приведення діяльності відкритого акціонерного товариства та закритого акціонерного товариства у відповідність до вимог до Закону України «Про акціонерні товариства» потребує здійснення таких дій:

- внесення змін до статуту товариства шляхом викладення статуту у новій редакції, які в тому числі передбачають зміни найменування акціонерного товариства з відкритого/закритого акціонерного товариства на публічне/приватне акціонерне товариство, а також виконання всіх інших вимог Закону України «Про акціонерні товариства» у статуті товариства;

- приведення внутрішніх документів товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а також нової реакції статуту товариства.

Приведення діяльності відкритого акціонерного товариства та закритого акціонерного товариства у відповідність до вимог до Закону України «Про акціонерні товариства» не потребує застосування процедури припинення акціонерного товариства.

Виконанням вимог абзацу першого пункту п'ятого Розділу XVII  «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства», тобто приведенням діяльності відкритого акціонерного товариства та закритого акціонерного товариства у відповідність до вимог до Закону є здійснення всіх зазначених вище дій.

Часткове виконання вимог абзацу першого пункту п'ятого Розділу XVII  «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» не є виконанням вимог Закону.

Датою приведення діяльності відкритого акціонерного товариства та закритого акціонерного товариства у відповідність до вимог до Закону України «Про акціонерні товариства» є дата державної реєстрації змін до статуту шляхом викладення статуту у новій редакції, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого/закритого акціонерного товариства на публічне/приватне акціонерне товариство.

Відповідно до пункту сьомого Розділу XVII  «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерні товариства звільняються від сплати реєстраційного збору під час реєстрації змін до статуту товариства або статуту в новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність із цим Законом.

З метою виконання вимог законодавства щодо строків, в тому числі приведення статутів та інших внутрішніх документів акціонерного товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» рекомендується прийняти на річних загальних зборів акціонерного товариства у 2010 році рішення про викладення статуту у новій редакції, в тому числі зміни найменування товариства з відкритого/закритого акціонерного товариства на публічне/приватне акціонерне товариство, у зв'язку з приведенням діяльності акціонерних товариств у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонерні товариства до приведення у відповідність з нормами Закону статуту та інших внутрішніх положень акціонерного товариства мають керуватись у своїй діяльності з 29.04.2009 року до 28.04.2011 року Законом України "Про господарські товариства" та відповідними підзаконними нормативно-правовими актами. Цими ж актами законодавства регулюються взаємовідносини товариства з акціонерами, інвесторами, органами державної влади та іншими особами.

Акціонерні товариства, які починаючи з 29.04.2009 року привели свою діяльність у відповідність до Закону мають керуватись у своїй діяльності Законом України «Про акціонерні товариства» та відповідними підзаконними нормативно-правовими актами. Цими ж актами законодавства регулюються взаємовідносини товариства з акціонерами, інвесторами, органами державної влади та іншими особами.

При цьому, починаючи з 29.04.2009р. всі акціонерні товариства, в тому числі ті, що ще не привели свою діяльність у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» зобов'язані керуватись у своїй діяльності положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Закону України «Про управління об'єктами державної власності», в тому числі тими, що внесені до зазначених законодавчих актів Розділом XVII  «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства».

Крім того, починаючи з 29.04.2011р. всім акціонерним товариствам необхідно виконувати всі вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» в повному обсязі, в тому числі, положення частини другої статті 20 щодо виключно бездокументарної форми існування акцій.

Пунктом шостим Розділу XVII  «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено,  що у разі якщо після набрання чинності цим Законом загальними зборами акціонерного товариства, створеного до набрання чинності цим Законом, прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу товариства, деномінацію акцій та емісію цінних паперів, таке товариство зобов'язане привести свою діяльність у відповідність із цим Законом та внести відповідні зміни до статуту та інших внутрішніх документів товариства.

Невнесення таких змін до статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства є підставою для відмови в державній реєстрації випуску цінних паперів цього товариства.

Таким чином, у разі якщо починаючи з 29.04.2009р. загальними зборами відкритого акціонерного товариства або закритого акціонерного товариства, прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу товариства (збільшення або зменшення розміру статутного капіталу), деномінацію акцій та емісію цінних паперів, таке товариство зобов'язане привести свою діяльність у відповідність із цим Законом.

У разі, якщо збори засновників акціонерного товариства проводяться починаючи з 29.04.2009 року, такі збори засновників приймають відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про заснування публічного акціонерного товариства або приватного акціонерного товариства.

 

 

 

 

                   Голова Комісії                                                 А.Балюк

 

 

http://ssmsc.gov.ua/ShowArticle.aspx?Id=993

 

spreddnepr@gmail.com
Copyright © ТОВ "СПРЕД", 2008-2020