ТОВ ''СПРЕД''
Товариство з обмеженою відповідальністю "Спред"
Рішення ключових питань на ринку цінних паперів України
+38 (056) 370-19-04
ТОВ ''СПРЕД''
Защита Ваших интересов на фондовом рынке Украины
Україна, 49000, м. Дніпро,
вул. Гусенка, буд. 17, офіс 138
spreddnepr@gmail.com
Быстрота совершения сделок, качественное сопровождение, удобство сочетания депозитарное учреждение-торговец, компетентные сотрудники, экономные тарифы
ТОВ ''СПРЕД''
 пошук по каталогу
 
Відкриття рахунку в ЦП Відкриття рахунку в цінних паперах, юридичні особи

 

Перелік документів для відкриття рахунку в цінних паперах юридичній особі - резиденту  

Згідно з "Положенням про депозитарну діяльність" яке було затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 999 від 17.10.2006р., юридична особа - резидент для відкриття рахунку у цінних паперах повинна подати до зберігача наступні документи:

1. Анкету рахунку у цінних паперах. Заповнення всіх полів анкети є обов'язковим!!!

2. Анкету розпорядника рахунку в цінних паперах (окремо для кожного розпорядника рахунку в цінних паперах) Заповнення всіх полів анкети є обов'язковим!!!

3. Клієнт заповнює зі свого боку і підписує 3 примірники договору на відкриття рахунку в цінних паперах і 3 примірники тарифів, що э невід'ємною частиною договору про відкриття рахунку в цінних паперах.

4. Клієнт надає розпорядження на відкриття рахунку в цінних паперах.

5. Копію свідоцтва про державну реєстрацію та копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, який видав це свідоцтво (довідку);

6. Довіреність розпорядника рахунку у цінних паперах, видану та підписану керівником юридичної особи і засвідчену печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи;

7. Довідка про взяття на облік платника податків (Форма № 4‑ОПП) засвідчена керівником юридичної особи за печаткою юридичної особи;

8. Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (Форма № 5-Р(2-р)) засвідчене керівником юридичної особи за печаткою юридичної особи;

9. Картку із зразками підписів не менше двох розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитком печатки юридичної особи, затверджену керівником та головним бухгалтером (бухгалтером) юридичної особи (якщо на момент відкриття рахунку посада головного бухгалтера передбачена штатним розкладом юридичної особи і не є вакантною. Якщо посада вакантна - клієнт надає відповідну довідку і ставить відповідну відмітку в картці зразків підпису і відбитків печатки) .

10. Копію статуту, копію установчого договору прошиті, засвідчену нотаріально;

11. Документ про призначення на посаду осіб, які на момент відкриття рахунку мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, засвідчений юридичною особою (Наказ, протокол зборів учасників);

12. Документ про призначення на посаду головного бухгалтера, (підтвердження повноважень виконуючого обов'язки головного бухгалтера на момент відкриття рахунку), або документ, що підтверджує відсутність даної посади у штатному розкладі юридичної особи на момент відкриття рахунку.

13. Довідка про відкриття розрахункового рахунку у банку.

14. Копії паспортів і довідок про присвоєння коду платника податків розпорядників рахунку у цінних паперах.

15. Довідку про фізичних осіб, які є власниками цієї юридичної особи, мають прямий або опосередкований вплив на неї та отримують економічну вигоду від її діяльності, а також мають істотну участь у юридичній особі, яка є господарським товариством. (Витяг із заявки для юридичних осіб(філій) (форма №1-ОПП) - інформація про засновників);

16. Якщо клієнт є професійним учасником фондового ринку, він має додаткова надати нотаріально посвідчену копію ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності.

            Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті рахунку у цінних паперах, несе особа, яка підписала цю анкету. При наявності в анкеті рахунку у цінних паперах даних про керуючого рахунком або уповноважену від імені власника особу депозитарній установі додатково має бути надана анкета цього керуючого рахунком або цієї уповноваженої особи з інформацією про обсяг їх повноважень.

Депонент несе відповідальність за своєчасне поновлення інформації анкети рахунку в цінних паперах.

Рахунок в цінних паперах відкривається лише за умови надання повного пакету документів і 100% попередньої оплати.

 

Замовити бланки документів

spreddnepr@gmail.com
Copyright © ТОВ "СПРЕД", 2008-2020