ТОВ ''СПРЕД''
Товариство з обмеженою відповідальністю "Спред"
Рішення ключових питань на ринку цінних паперів України
+38 (056) 370-19-04
ТОВ ''СПРЕД''
Защита Ваших интересов на фондовом рынке Украины
Україна, 49000, м. Дніпро,
вул. Гусенка, буд. 17, офіс 138
spreddnepr@gmail.com
Быстрота совершения сделок, качественное сопровождение, удобство сочетания депозитарное учреждение-торговец, компетентные сотрудники, экономные тарифы
ТОВ ''СПРЕД''
 пошук по каталогу
 
Відкриття рахунку в ЦП УВАГА!!! ВНИМАНИЕ!!!

 

 ШАНОВНІ ЕМІТЕНТИ!

У зв'язку із набуттям чинності Закону України "Про акціонерні товариства" (Стаття 20. Усі  акції товариства є іменними.  Акції товариств існують   виключно в бездокументарній формі.),  всі акції, що випущені в документарній формі мають бути в обов'язковому порядку переведені у бездокументарну (електронну) форму. Дану операцію треба провести у вельми стислі терміни.

Зберігач ЦБ ТОВ "Спред" сприяє в дематеріалізації випуску цінних паперів.

 

Законом України "Про цінні папери і фондовий ринок" передбачено існування лише іменних акцій. Всі акції на пред'явника обов'язково підлягають конвертації в іменні до 12 травня 2009р.

ЗБЕРІГАЧ ТОВ "Спред" сприяє в конвертації в іменні акцій, що випущені на пред'явника.

 

ШАНОВНІ ВЛАСНИКИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ!

У зв'язку із набуттям чинності Закону України "Про акціонерні товариства" всі акції, що були випущені у документарній формі, обов'язково мають бути переведені у бездокументарну (електронну) форму. При переведенні випуску цінних паперів реєстр акціонерів передається від Реєстратора Зберігачу цінних паперів. При цьому деякі записи можуть бути втрачені. Зберігача цінних паперів емітент обирає самостійно і побажаня акціонерів до уваги не беруться.

Зберігач ТОВ "Спред" готовий знерухомити ваші цінні папери вже зараз і допомогти Вам запобігти ризику втрати права власності на цінні папери.


Уважаемые эмитенты!

В связи с вступлением в силу Закона Украины «Об акционерных обществах» все акции, выпущенные в документарной форме, обязательно должны быть переведены в бездокументарную (электронную) форму. Данная операцию необходимо произвести в сжатые сроки.

Хранитель ценных бумаг ООО "СПРЕД" оказывает содействие в дематериализации.

Законом Украины « О ценных бумагах и фондовом рынке» предусмотрено существование только именных акций. Все акции на предъявителя в обязательном порядке должны быть конвертированы в именные до 12 мая 2009 года.

Хранитель ЦБ ООО "СПРЕД" оказывает содействие эмитентам в конвертации  акций на предъявителя.

Уважаемые владельцы ценных бумаг!

В связи с вступлением в силу Закона Украины «Об акционерных обществах» все акции, выпущенные в документарной форме, обязательно должны быть переведены в бездокументарную (электронную) форму. При переводе выпуска ЦБ в бездокументарную форму реестр акционеров передается от регистратора к хранителю ЦБ. При этом некоторые записи могут быть утеряны. Хранителя ЦБ эмитент выбирает самостоятельно,  и пожелания акционеров при этом не учитываются.

Хранитель ценных бумаг ООО "СПРЕД"  готов обездвижить Ваши акции уже сегодня и помочь защитить Ваше право собственности на ценные  бумаги.

Услуги Хранителя Ценных бумаг ООО "СПРЕД"

  • Открытие счетов в ценных бумагах
  • Ответственное хранение ценных бумаг, выпущенных в документарной и бездокументарной формах
  • Обслуживание обращения ценных бумаг в бездокументарной форме
  • Обездвиживание ценных бумаг, выпущенных в документарной форме с дальнейшим обслуживанием сделок и корпоративных операций эмитента
  • Исполнение функций номинального держателя в реестрах именных ценных бумаг, выпущенных в документарной форме или перерегистрации на Депозитарий, как номинального держателя таких ценных бумаг
  • Регистрация и подтверждение права собственности на ценные бумаги Депонента
  • Обеспечение исполнения сделок с ценными бумагами Депонента с денежным урегулированием по принципу "поставка против оплаты"
  • Материализация именных ценных бумаг Депонента с регистрацией собственника ценных бумаг в реестре именных ценных бумаг
  • Блокирование ценных бумаг и обеспечение операций кредитования под залог ценных бумаг
  • Депозитарное обслуживание скупок ценных бумаг, проводимых эмитентами или лицензированными торговцами ценными бумагами

• Информационно-консультационное обслуживание Депонентов

 

 

spreddnepr@gmail.com
Copyright © ТОВ "СПРЕД", 2008-2020